Wolę kij od marchewki

Uwielbiam sprzeczności w Biblii! Wciąż je tropię i śledzę. Żeby stracić wiarę? Przeciwnie!

Niedawno opisywałem werset z Psalmu 62, który wydał mi się bezsensowny: I Ty, Panie, jesteś łaskawy, bo Ty każdemu oddasz według jego czynów (w.13, BT). „Łaskawy, bo dopilnuje, by każdy dostał za swoje”. Ładna mi łaskawość… Polecam wpis pt. Jestem od głaskania kota.

A tymczasem znalazłem nowy, równie zagadkowy i wewnętrznie sprzeczny werset. I wiecie, co? Szczerze mówiąc, te „sprzeczności” najbardziej do mnie przemawiają, są najciekawsze, najmądrzejsze i w ogóle kapitalne, genialne. Niech no tylko się wgłębię! Psalmista pisze tak:

Lecz u ciebie jest odpuszczenie (przebaczenie), aby się ciebie bano. (Ps. 130:4, BW)

Na zdrowy, chłopski rozum: ja się boję raczej tego kogoś, u którego jest kara, rózga, lanie. A tu jest napisane coś odwrotnego! A myślę, że to jest genialne, bo nasuwają mi się aż trzy wnioski.

1. Bóg-Ojciec taki właśnie jest. On okazuje swoją wielkość poprzez przebaczenie. Oczywiście, robi też cuda-niewidy, ale to przebaczenie grzechów, łączenie surowego prawa z łaskawą sprawiedliwością jest tym najwspanialszym, boskim atrybutem. Udowadnia to Jezus: Co jest łatwiej, rzec: Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: Powiadam ci: Wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał, i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. (Łuk. 5:23-25, BW)

2. Ja-syn właśnie w ten sposób mam przychodzić do Boga-Ojca. Nawrócenie, pokuta, czyli metanoia (przemiana), powrót dziecka do bojaźni, karności, posłuszeństwa, nie powinien odbywać się w atmosferze lęku przed piekłem. Nie powiem Ojcu: boję się twojego kija. Ale powiem: laska twoja i kij twój mnie pocieszają (Ps. 23:4, BW).

3. Ja-ojciec, bo i taką rolę przyjdzie mi pełnić, nie powinienem budować swojego autorytetu głowy rodziny przy pomocy pasa, ale przy pomocy przebaczenia. Kary służą do czego innego.