Zachować dystans

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. (Gal. 6:2, BW) Nie, to się nie uda. Nie uda się. To, co się tutaj udaje, to tylko te rowy, taczki, kopce. Możesz kopać, wywozić ziemię, sypać kopce. O, tak. To się udaje. Jeśli w ogóle można to mierzyć w kategoriach sukcesu. Jeśli to w ogóle […]

Przeczytaj więcej O Zachować dystans