Bałwany do Sejmu

Salomon dał ciała. Miał On siedemset żon prawowitych i trzysta nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. (1 Król. 11:3-4, BW) Ale to tylko początek […]

Przeczytaj więcej O Bałwany do Sejmu