Przyjdź

Nie do narodu, grodu, rodu
Przyjdź do mnie – od spodu
Nie, gdy wielki tłum i bum, i szum
Przyjdź do mnie teraz, tu
Nie jako wyższy byt, tajemny ryt
Przyjdź, rozwiewając mit
I wstyd jak kroplę w ogień wrzuć
Przyjdź, piecz i studź
Pst – tak szybko bliźni bliźni się
To Ty – przyszedłeś więc…