Przekłady Biblii

Na tym blogu używam następujących przekładów Biblii (w kolejności od najczęściej cytowanej):

BW – Biblia Warszawska, Towarzystwo Biblijne w Polsce, 1975.

BT – Biblia Tysiąclecia, Pallotinum, 1965, czytaj.

BG – Biblia Gdańska, 1632.

NBG – Nowa Biblia Gdańska, Śląskie Towarzystwo Biblijne, 2012, czytaj.

(P)UBG – Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Fundacja Wrota Nadziei, 2009, czytaj.

BE – Przekład Ekumeniczny, Towarzystwo Biblijne w Polsce, 2001.

BWP – Biblia Warszawsko-Praska, ks. bp prof. Kazimierz Romaniuk, Diecezja Warszawsko-Praska, 1997, czytaj.

Biblię w internecie, w różnych przekładach można poczytać TUTAJ.

Internetową konkordancję w języku hebrajskim/ greckim/ angielskim znajdzieszTUTAJ.

Świetny Ewangeliczny Przekład Interlinearny Biblii w języku polskim TUTAJ.