Proszę, uwielbiam, czekam

Takie następstwo wygląda na nielogiczne. Czasem ktoś mnie prosi o pomoc, a ja się zgadzam. Wtedy ta osoba dziękuje mi. A ja odpowiadam: „podziękujesz, jak już zrobię”. Ma to sens?

Ma. Ale Dawid robił inaczej, a dowód tego znajduję w Psalmach. Sporo z nich, zaczyna się od opisu beznadziejnej sytuacji, w jakiej się znajduje, opisu jego wrogów, którzy chcą go zgładzić, potem jest prośba do Boga o ratunek i zapowiedź, że kiedy pomoc nadejdzie, Dawid będzie uwielbiał, wychwalał swojego wybawcę.

I właściwie ostatnie słowa są już tym uwielbieniem, zapowiedzią zwycięstwa, proklamacją bożej sprawiedliwości, wierności, łaski. Tak, jakby Dawid nie czekał na odpowiedź Boga, ale już upewniał się co do dobrego zakończenia. Można zapytać: a co mu pozostało? Nie wiem… chyba biadolenie i czekanie na smutny koniec. To też jest jakaś opcja.

Zachowanie Dawida jest zachęcającym wzorem, że nawet pod silną presją, gdy zdolność logicznego myślenia często spada do zera, można robić jedno: chwalić Boga. Jest to bardzo krzepiące, ale też… DZIAŁA. Działa? Pewnie. Można w to wątpić albo… można wypróbować. Gdy nadejdzie kolejny kryzys w moim życiu, będę powtarzał słowa Psalmów:

Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma! On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. (Ps. 55, BW)
To wiem, że Bóg jest ze mną. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; cóż mi może uczynić człowiek? Tobie, Bożą, spełnię śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne, boś od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku (Ps. 56, BW)
Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, będę śpiewał i grał, zbudź się, chwało moja! Zbudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, Będę grał tobie wśród narodów, bo wielka jest łaska twoja aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność twoja. (Ps. 57, BW)
Ale ja opiewać będę moc twoją, rano weselić się będę z łaski twojej, boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli. Mocy moja, tobie będę śpiewał, boś Ty, Boże, twierdzą moją, Boże mój łaskawy. (Ps. 59, BW)