Natchniony

W końcu i ze mnie zdjęli koc. Odwróciłem się i wszedłem w celownik reflektorów. Wcześniej przygotowałem się do roli. Zdjąłem skarpetki, podwinąłem nogawki, koszulę rozpiąłem prawie do pępka, schowałem okulary, a w ręce miałem długi, brzozowy kijaszek. Zacząłem patrzeć wzrokiem ślepca gdzieś w przestrzeń i bredzić trzy po trzy, co ja widzę, jakie to wizje, jakie sensy ukryte i jawne.
Publika zaśmiewała się – znaczy dobrze mi poszło. Wystąpiłem jako ostatni model duchowego przywódcy, „mercedes wśród pastorów”, o proroczym obdarowaniu. Niestety, tak jak moi poprzednicy, nie spodobałem się człowiekowi, który chciał nabyć nowego pastora do swojego zboru. Wszystko to zagrane było w kabaretowym stylu, choć ze sceniczną powagą.
Przypomniałem sobie o tym, bo tak właśnie wielu ludzi wyobraża sobie człowieka natchnionego przez Ducha. Jakiś Gustaw z „Dziadów” albo inny, niemal obłąkany typ, z którym trochę strach usiąść do stołu (jeśli on w ogóle czasem siada). Tymczasem ani wiara, ani natchnienie nie jest oderwane od rozumnego myślenia, przeciwnie! Bóg powiedział o genialnym fachowcu i artyście Besalelu (którego imiennie wezwał, by zbudował Namiot spotkania):

napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle (Ex 31)

Rzeczy duchowe; natchnienie, napełnienie Duchem, zawierają w sobie mądrość (w sensie etycznym, w opozycji do głupiej nieprawości), zrozumienie (głębszy wgląd w złożoność poznawanych rzeczy) oraz wiedzę (uzyskiwaną z logicznego łączenia informacji). Co ciekawe, w kontekście darów Ducha podobne elementy wymienia Apostoł Paweł:
  • …różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi …mowę wiedzy (1 Kor 12:7-8)
  • …doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu (Kol 1:9)
  • …Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja… (Ef 1:17-18)
Porzućmy więc dziecinne, naiwne wyobrażenia o rzeczach duchowych. Są bardziej rzeczywiste i prawdziwe, i zwyczajne, niż nam się zdaje…

________________________
Tekst inspirowany audycją „Drzewo Oliwne” odc. 294, Radio Chrześcijanin 02.03 15:45, powt. 05.03 17:00.