Mieć

Zaraz, co ja
robię tu? Ja.
Po coś tu przy-
biegłem, czegoś
chciałem, ale
czego? Widać
ja musiałem
mieć
coś na myśli,
coś na sercu,
a coś w nosie.
A – to „w nosie” –
ach, wiem już, co:
siebie miałem
za nic, a cel
piękny, no i
nic z tego, nic,
bo się zapom-
niałem, zaka-
łapućkałem.
Znowu, znowu
wracam na start
– mieć.