Łaska i pokój

Czego życzę znajomym, kiedy ich spotkam? Dobrego dnia, czasem zdrowia, powodzenia, dobrej zabawy, miłego weekendu… – zależy od sytuacji. A gdyby tak… mieć jedno pozdrowienia na każdą okazję?

Każdy prawie list Pawła, prócz jednego, czyli dziesięć, a ponadto oba listy Piotra i drugi Jana zaczynają się od tego samego pozdrowienia. Szok i niedowierzanie! Można więc sądzić, że to było w czasach pierwszych chrześcijan zwrotem popularnym i nie pozbawionym treści. Przeciwnie…

Łaska i pokój! Niech będą z tobą łaska i pokój naszego Pana – Chrystusa Jezusa! Można to pozdrowienie pawłowe przebiegać wzrokiem bez grama refleksji, ale można też zapytać: dlaczego? Dlaczego zawsze tak samo? Cóż to za łaska i jaki pokój??

Gdybym ja mówił do kolegów nie: czołem! Cześć! Dzień dobry! Ale: łaska i pokój! – Czy wiedziałbym, co to znaczy? Oczywiście i kiedy o tym myślę, jestem bardzo zachęcony! Łaska – jednoznacznie kojarzy się z przebaczeniem. A poza tym z uświęceniem, czyli uzdolnieniem do spełnionego życia; wolnego od nałogów i chciwości, owocnego i obfitującego w dobre uczynki. Dzięki łasce dostaję od Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość

Pokój – to jest stan umysłu albo duszy, stan człowieka w ogóle, czyli też ciała i ducha, w którym nic mnie nie… niepokoi. Nawet, gdy trochę brakuje mi pieniędzy, nawet gdy dzieci zachorują, nawet gdy bywa ciężko, ale też, kiedy lekko na sercu, zawsze wiem, że mój Pan żyje i trzyma wszystko w swoim ręku! On przecież zwyciężył świat! I obiecał, że da mi pokój – nie tak, jak daje ten pokonany świat. Ale tak, jak to zamyślał Bóg od początku, w Edenie.

A więc kochani! Łaska i pokój! Łaska i pokój niech będą ze mną i z wami!