Jak się ustawić w życiu?

Bóg z zazdrości nie ciśnie piorunem, by zniszczyć to, co kocham.

Ale jeśli kocham coś lub kogoś mocniej niż Boga, utracę to inaczej: znudzi mnie, zmęczy, zrani, nie dam rady, porzucę, odejdę. Boża zazdrość nie jest zaborcza, ale wynika z miłości i troski.

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. (Łuk. 9:24, BT)

Kiedy czytam „życie”, widzę wszystko: rodzina, w tym żona, dzieci, ponadto pieniądze, dobytek, osiągnięcia, honory i szacunek, a ogólnie i po prostu… szczęście. Co oznacza „stracić to wszystko, by to zachować”? – To chyba nic innego, jak kochać Boga przede wszystkim. Kto tak czyni, może cieszyć się dostatkiem każdego dnia, co może lecz nie musi wyglądać jak fortuna.

A co oznacza to, że „chcę zachować, a stracę”? Mam przed oczami obraz człowieka, który z całych sił ściska w dłoni swój mały skarb, ściska tak, by nie dać sobie wyrwać, ściska władczo, z pożądaniem i satysfakcją. Ale gdy niebezpieczeństwo mija, a pięść rozluźnia się ze zmęczenia, człowiek odkrywa, że dłoń ma pustą i że to, czego tak pilnie strzegł, gdzieś się rozpłynęło.