#210120

Nasz rząd ogłasza, że zabrania nosić
Zielone czapki, a przy tym uznaje
Czapki zielone za znak solidarności
Z nieprzyjacielską armią. I się staje

Że w mediach wrze, że jak to! Jak tak można
Dzielić Polaków – na gorszych i lepszych?
W ogóle: dzielić? Podłe! – Tak wielmożna
Władza sprawiła, że powstał ten wierszyk

Ja (bezczapkowiec akurat) rozważam
Ten problem długo (od południa dzisiaj)
Wszak był już podział – wiem, że się narażam –

Był dużo wcześniej! Czy będzie ktoś wisiał
Z powodu czapki – to już inna sprawa
Ten ktoś na pokaz w zieleń ubrał misia